Programy operacyjne

 

 

 

Cele i wartość operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2017-2019 

Cel operacji:  

„Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”

 

Efekty:

W związku z realizacją operacji pn. „Podnoszenie wartości produktów rybołówstwa poprzez doposażenie firmy w specjalistyczny sprzęt” realizowanej przez  P.P.H.U. Mirtrans Mirosław Pawlukowski w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"; Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, w zakresie działania 1.11 " Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zaobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie na zakup środków trwałych.

W ramach planowanej inwestycji zostały zakupione maszyny i urządzenia niezbędne do osiągnięcia zakładanego celu, w skład których wchodzą:

- dwa samochody wyposażone w zabudowę izotermiczną, do przewozu połowów;

- skrzynki do ryb;

- ładowarka teleskopowa;

- łuskarka do lodu z agregatem chłodniczym;

- skrzyniopalety z pokrywami do ryb;

- dwa kontenery stanowiące zaplecze socjalne;

 

 

Operacja realizowana była w terminie od grudnia 2017 roku do czerwca 2019 roku.

Wartość netto operacji: 637 380,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejski: 500 000,00 PLN